Strategie şi misiune


Centrul de Cercetare Sisteme de Conducere Automată a Proceselor are ca principal obiectiv strategic dezvoltarea, promovarea, integrarea şi corelarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în spaţiul naţional şi european al cercetării, în domeniul Ingineriei sistemelor prin stabilirea de relaţii de cercetare cu universităţile de profil şi laboratoarele de cercetare aferente din România şi Uniunea Europeană.


CC-SCAP are următoarele obiecte de activitate:
•    Propunerea şi derularea de cercetări prin programe de cercetare ştiinţifică în direcţii actuale pe plan mondial;
•    Dezvoltarea bazei materiale de cercetare din cadrul centrului, în vederea alinierii ei la standardele europene;
•    Susţinerea şi oferirea de suport ştiinţific programelor de studii de licenţă, master şi doctorat desfăşurate în cadrul Departamentului AIE;
•    Sprijinirea organizării de manifestări ştiinţifice locale, naţionale şi internaţionale;
•    Sprijinirea membrilor CC-SCAP în vederea depunerii de aplicaţii pentru obţinerea de granturi de cercetare naţionale şi internaţionale;
•   Sprijinirea membrilor CC-SCAP în vederea realizării obiectivelor de cercetare ale granturilor de cercetare naţionale şi internaţionale obţinute prin competiţii, respectiv ale contractelor de cercetare cu societăţi comerciale;
•    Sprijinirea membrilor CC-SCAP în vederea publicării de articole ştiinţifice în publicaţii recunoscute;
•    Sprijinirea participării membrilor CC-SCAP la manifestări ştiinţifice de prestigiu organizate în ţară şi peste hotare;
•    Sprijinirea editarii şi publicării revistei Annals of University “Dunarea de Jos” of Galati, Fascicle III Electrotechnics, Electronics, Automatic Control and Informatics, editată în cadrul Facultăţii ACIEE;
•    Colaborarea ştiinţifică cu parteneri români şi străini în vederea efectuării unor cercetări comune;
•    Atragerea de cercetători din străinatate prin programe de stagii oferite prin acorduri şi programe internaţionale;
•    Atragerea de posibile contracte de cercetare de la diverşi beneficiari (societăţi comerciale);
•    Colaborarea cu conducerea Facultăţii ACIEE şi cea a Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galaţi în toate acţiunile ştiinţifice organizate.

 
 
Joomla-Template by guenstige.shop-stadt.de & go-windows.de