Home

   Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, România

  Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică

 

 

Centrul de cercetare: Sisteme de Conducere Automată a Proceselor (SCAP)

 

organizat în cadrul Departamentului Automatică și Inginerie Electrică, din cadrul Facultății Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică

 

 Structura de conducere a centrului
 Director Conf.dr.ing Daniela Cristina CERNEGA
 Consiliul de știintific: Prof.dr.ing. Sergiu CARAMAN, Prof.dr.ing. Marian BARBU

 

ERRIS page: https://erris.gov.ro/Process-Control-Systems

 


 

Statut centrului de cercetare (pdf): ”Sisteme de Conducere Automată a Proceselor”.

 

Regulament de organizare si functionare a centrului de cercetare (pdf): ”Sisteme de Conducere Automată a Proceselor”.

 


  

Competențele cadrelor didactice aparținând Departamentului de Automatică și Inginerie Electrică (AIE) sunt reflectate atât prin disciplinele alocate în norma didactică din statul de funcții (alegerea și repartizarea disciplinelor se face ținându-se cont, în primul rând, de competențele obținute de individ prin pregătirea de specialitate din facultate) cât, mai ales, în urma unui proces de formare continuă, respectiv, printr-o cercetare continuă într-un anumit subdomeniu din marile domenii de specialitate guvernate de departament (la alocarea disciplinelor din norma didactică se ține cont și de aceste competențe).

 

Direcțiile de cercetare relevante pentru centrul de cercetare Sisteme de Conducere Automata a Proceselor sunt:

 

1. Bioinginerie (modelarea, estimarea stării și controlul proceselor de tratare biologică a apelor reziduale, conducerea și identificarea proceselor neliniare);

 

2. Robotică(Conducerea și optimizarea proceselor cu evenimente discrete).

 

 

 
 
Joomla-Template by guenstige.shop-stadt.de & go-windows.de